Julien en Brigitte Mathieu en hun twee dochters.

Een familiebedrijf !

Wij hebben een melkveebedrijf.  Ons bedrijf telt 58 ha vasteweiden,

75 melkkoeien en 50 jonge dieren.

Jaarlijks leveren we 650.000 liter melk.

We zijn geen bio-landbouwers maar vinden het een eer

om onze boerderij op een duurzame manier te leiden.

Met veel plezier nodingen we u uit deel te nemen

aan het leven op de boerderij, het melken en, misschien,

een geboorte !